• warsztaty z dress codu dla firm, opracowanie wizerunku biznesowego dla kadry kierowniczej i pracowników
  • warsztaty wizerunku prowadzone w klubach tematycznych, fundacjach kobiecych, podczas wyjazdów integracyjnych, instytucjach wsparcia
  • warsztaty stylu, wiedzy o kreowaniu wizerunku dla uczniów w gimnazjach i szkołach średnich
  • warsztaty wspierające dla pracowni dietetycznych
  • Programy dostosowane do klienta. Cena ustalana indywidualnie.